contact Direct persoonlijk contact
contact Direct schade melden

Motorverzekering Oldtimer

Genietend van de ritten op uw oldtimer, kan u niets gebeuren. De motor brengt u waar u maar wilt. Toch zit een ongeluk of schade in een klein hoekje. Erg vervelend natuurlijk.

Maar net even iets minder vervelend als uw 'motor op leeftijd' goed verzekerd is. Alles wordt dan snel geregeld en voor u het weet vervolgt u weer met veel plezier uw rit. En zo hoort het ook... met de Unigarant Oldtimerverzekering.

WA Oldtimerverzekering 
Als eigenaar van een motorvoertuig bent u wettelijk verplicht uw auto te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Dit betekent dat u gedekt bent voor schade die uw auto aan een ander toebrengt, per gebeurtenis tot een bedrag van € 2.500.000,- voor materiële schade en tot € 5.000.000,- voor schade aan personen. U bent niet gedekt voor de schade aan uw eigen voertuig bij een ongeval waarbij u de veroorzaker bent of bij schade door een onheil zonder tegenpartij (bijvoorbeeld storm).

WA + volledig casco Oldtimerverzekering
Deze verzekering dekt naast WA ook schade aan uw eigen voertuig als gevolg van brand, diefstal, storm, natuurrampen en aantoonbare botsingen met dieren. Als extra wordt ook bij schade aan uw eigen voertuig door aanrijding (zelfs als u de veroorzaker bent) of vandalisme de cascowaarde vergoed en heeft u recht op vervangend vervoer. Let op: de uitkering bij schade of total loss bedraagt maximaal de getaxeerde waarde. Zijn voor herstel van de schade onderdelen of materialen niet op tijd leverbaar, dan wordt ten hoogste de normale reparatieprijs vergoed. Zijn voor herstel van de schade onderdelen of materialen niet meer in de handel verkrijgbaar, dan wordt de laatst bekende aankoopprijs vergoed.