contact Direct persoonlijk contact
contact Direct schade melden

Motorverzekering

Motorverzekering: Het unieke Europeesche concept
De Europeesche biedt de mogelijkheid zelf uw motorverzekering samen te stellen. U betaalt alleen voor die zaken die u wilt verzekeren. De motorverzekering van de Europeesche is er in verschillende verzekeringsvormen en aanvullende dekkingen met winterstop, zomertijddekking of jaardekking. Hulpverlening in Nederland en Europa is standaard meeverzekerd.

No claimbescherming
Als u de no-claimbescherming op een motorverzekering afsluit, dan kunt u één schuldschade per jaar claimen zonder dat dit ten koste gaat van de no-claimkorting. Voor de no-claimbescherming wordt 10% toeslag berekend over de brutopremie van de dekkingen WA, Beperkt Casco en Volledig Casco.

Wettelijke aansprakelijkheid: Algemene informatie
U bent wettelijk verplicht om uw motor tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) te verzekeren. U bent dan verzekerd tegen materiele schade en letselschade die een ander wordt toegebracht met uw motor. Schade aan uw eigen motor is niet verzekerd. Schade aan derden is verzekerd tot € 2.500.000,- per gebeurtenis. Er geldt geen eigen risico.

Hulpverlening
Hulpverlening in Nederland en Europa is standaard meeverzekerd en wordt verzorgd door de Europeesche Hulplijn. De uitgebreide pechdekking is van toepassing bij Beperkt en Volledig casco en zelfs voor motoren tot en met 10 jaar oud met uitsluitend WA-dekking.

Beperkt casco: Algemene informatie
Deze rubriek verzekert de motor tegen belangrijke risico's zoals brand, diefstal, verduistering, hagel, storm en schade tijdens transport. Het Eigen Risico bedraagt € 150,-. Bij diefstal is het Eigen Risico € 450,- en dat bedrag wordt verlaagd naar € 150,- als de motor is voorzien van minimaal een klasse 1 SCM goedgekeurd anti-diefstalsysteem.

Volledig casco: Algemene informatie
In aanvulling op de onder 'Beperkt Casco' genoemde risico's bent u bij een Volledige Cascodekking ook nog eens verzekerd tegen ander van buiten komend onheil. Zo is uw motor o.a. verzekerd tegen schade door botsen, stoten, slippen, te water of van de weg raken en tegen kwaadwillige beschadiging. 
Het Eigen Risico bedraagt € 150,-. Als de bestuurder jonger is dan 24 jaar is het Eigen Risico € 200,-. Bij diefstal in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht of de provincie Limburg is het eigen risico € 450,-. Als de motor is voorzien van minimaal een klasse 1 SCM goedgekeurd anti-diefstalsysteem, wordt dit Eigen Risico weer verlaagd naar € 150,-. 

U kunt ook kiezen voor een extra eigen risico. Dat levert een aantrekkelijke premiekorting op.

Woonplaatsservice
De dekking hulpverlening kan bij Europeesche Verzekeringen uitgebreid worden met Woonplaatsservice en geeft verzekerde recht op hulp in de woonplaats bij uitval van de verzekerde motor en alle andere motorvoertuigen die bij de Europeesche zijn verzekerd. Kenmerken: 
• Af te sluiten voor motoren tot 12 jaar oud 
• Uitgebreide pechhulp 
• Dekking kosten vervoer motorvoertuig naar dichtstbijzijnde garage 
• Dekking huur vervangend vervoer tot maximaal € 75,- per dag en € 1.000,- totaal 
• Eén hotelovernachting tot maximaal € 100,- per persoon 
• Dag en nacht bereikbaar via de Europeesche Hulplijn

Drie jaar nieuwwaarderegeling
De volledig cascodekking kan bij de Europeesche worden uitgebreid met de rubriek 3 jaar nieuwwaarde als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
• De motor was bij afgifte van het Nederlands kentekenbewijs nieuw 
• Verzekerde is de eerste eigenaar 

Hiermee is de motor 3 jaar verzekerd tegen nieuwwaarde en na deze periode is nog 2 jaar een gunstige afschrijvingsregeling van toepassing.

Helm en kleding
Onafhankelijk van de gekozen rubriek(en) kan schade aan helm, kleding en schoenen worden meeverzekerd. Minimum verzekerd bedrag € 500,-.

Ongevallen opzittenden
Deze rubriek geeft recht op een uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit en kan gesloten worden voor 2 of 3 (motor met zijspan) opzittenden. Als de rubriek wordt afgesloten in combinatie met het zomertijdtarief of als gekozen wordt voor een winterstop, dan is de Ongevallen opzittendendekking buiten de officiële zomertijd of gedurende de periode van winterstop van kracht voor een personenauto waarvan het kenteken op naam staat van verzekeringnemer.

Verhaalservice-extra
Dit is een passende dekking voor het verhalen van schade geleden tijdens verkeersdeelname met uw auto.

Rechtsbijstand
Hiermee heeft u een complete rechtsbijstanddekking voor alle zaken die kunnen spelen rond het bezit en gebruik van de motor.