contact Direct persoonlijk contact
contact Direct schade melden

Gezinsongevallenverzekering

Deze verzekering is van belang voor ieder gezin. Iedereen loopt dagelijks het risico van een ongeval, tijdens het werk, in het verkeer, op school, op het sportveld en niet te vergeten in en om het huis.

De Unigarant Ongevallenverzekering zorgt voor een geldelijke, vooraf overeengekomen vergoeding in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Zowel ongevallen onder het werk als in uw vrije tijd zijn verzekerd.