contact Direct persoonlijk contact
contact Direct schade melden

Bestelautoverzekering

De Europeesche biedt een flexibele bestelautoverzekering die uitgaat van een standaard basisdekking. Deze kunt u uitbreiden met zaken die u belangrijk vindt en daarom ook wilt verzekeren.

Wettelijke aansprakelijkheid
• gedekt is schade aan derden tot € 2.500.000,- per gebeurtenis
• ook het rijden met een caravan, aanhangwagen of boottrailer is verzekerd
• er is geen eigen risico van toepassing

Beperkt casco
De Beperkt cascoverzekering verzekert tegen brand, diefstal, hagel, storm, ruitbreuk, schade tijdens transport, verduistering, e.d.

Volledig casco
In aanvulling op de onder ‘Beperkt casco’ genoemde risico’s dekt de Volledig cascoverzekering ook andere van buiten komende onheilen. Een complete dekking, waarbij de bestelauto o.a. verzekerd is tegen schade door botsten, stoten, te water of van de weg geraken, slippen en kwaadwillige beschadiging.

Extra’s
De Beperkt- en Volledig cascoverzekering kennen de volgende extra’s:

  • aan de standaarduitvoering van de bestelauto aangebrachte veranderingen en bepaalde niet tot de standaarduitvoering behorende accessoires zijn meeverzekerd
  • geluidsapparatuur is standaard meeverzekerd tot € 500,-
  • bijdrage in averij-grosse

Ongevallen inzittenden
Deze dekking geeft de verzekerde inzittende, ongeacht de schuldvraag, recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. De dekking is ook van kracht tijdens het tanken of een noodreparatie langs de weg.

Verhaalservice-extra
Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil door het met uw bestelauto deelnemen aan het verkeer is er dekking voor verhaal van schade.

Motorrijtuigrechtsbijstand
Een complete rechtsbijstanddekking voor alle zaken die kunnen spelen rond het bezit en gebruik van de bestelauto. Er is dekking voor verhaal schade.
Bovendien ook: 
• contractsrechtsbijstand in verhaalszaken over vergoeding of reparatie 
• strafrechtsbijstand.