contact Direct persoonlijk contact
contact Direct schade melden

Autoverzekering

Een autoverzekering is een verzekering die schade door of met de eigen auto verzekerd. Een autoverzekering bestaat grofweg uit drie dekkingen, waarvan de aansprakelijkheidsdekking verplicht is:

  • WA (wettelijke aansprakelijkheid)
    Een dekking voor schade die u met uw auto aan anderen toebrengt. Deze dekking is wettelijk verplicht.

  • WA en Beperkt Casco
    WA-dekking, aangevuld met een dekking voor schade aan uw eigen auto door brand en diefstal, ruitbreuk, joyriding, storm en aanrijding met dieren.

  • WA en Volledig Casco
    WA-dekking, maar dan aangevuld met een dekking voor alle schade aan uw eigen auto. Deze verzekering wordt ook wel ‘all risk’ genoemd.

De dekking van uw autoverzekering kan, indien gewenst, nog worden uitgebreid met aanvullende verzekeringen, zoals een inzittenden- of rechtsbijstanddekking.

Ongevallen inzittenden
De ongevallen inzittendenverzekering voorziet in een eenmalige uitkering wanneer één van de inzittenden, komt te overlijden of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval. Voor de uitkering is de schuldvraag niet van belang. De maximale hoogte van de uitkering wordt door de verzekeringnemer bepaald. Er wordt voor zowel overlijden als blijvende invaliditeit een verzekerd bedrag afgesproken van doorgaans enkele duizenden tot tienduizenden euro's.

Schade inzittenden
De schade inzittendenverzekering stelt een inzittende schadeloos wanneer deze schade oploopt bij een ongeval. Hierbij wordt zowel voorzien in vergoeding van de materiële schade als in de letselschade of in een schadeloosstelling van de nabestaanden bij overlijden. De vergoeding is doorgaans gemaximeerd op € 1 mln.

Rechtsbijstand
De rechtsbijstanddekking voorziet de verzekerde in juridische hulp bij conflicten omtrent de eigen auto. De rechtsbijstanddekking is feitelijk een rechtsbijstandverzekering met een beperkte dekking.