contact Direct persoonlijk contact
contact Direct schade melden

Aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer anderen schade lijden door uw toedoen, kan het zijn dat u de geleden schade moet vergoeden. Soms kan dat fors in de papieren lopen. Vandaar dat het altijd verstandig is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, af te sluiten.

Hiermee bent u verzekerd voor schade die u als particulier, dus niet tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden, veroorzaakt. Een dergelijke verzekering is bittere noodzaak. Schade kan namelijk bestaan uit smartengeld, ziektekosten, inkomstenderving etc.

Sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 kunt u als particulier sneller aansprakelijk worden gesteld, reden genoeg u door ons over deze noodzakelijke verzekering te laten informeren.